Seanad Éireann - Volume 95 - 17 June, 1981

Election of Members to Dáil Éireann.

An Cathaoirleach: Fógraím don Seanad gur toghadh na comhaltaí seo a leanas mar Chomhaltaí de Dháil Éireann agus go bhfuil eirithe acu, dá réir sin, as a n-ionaid i Seanad Éireann: Séamus Ó Braonáin, Pól Ó Connachtáin, Pádraig Ó Cuana, Flaithrí Ó Crualaoich, Seán Ellis, Deasún Mac Goibhearnaigh, Máire Ní Airne, Liam Ó hAoláin, Mícheál Ó Ceit, Seán Seosamh Mac Artáin, Bearnárd Ó Marcaigh, Dáithí Ó Maoldhomhnaigh, Mícheál Ó Muimhneacháin.

I announce to the Seanad that the following Members have been elected Members of Dáil Éireann and have accordingly vacated their seats in Seanad Éireann: Séamus Brennan, Paul Connaughton, Patrick Mark Cooney, Flor Crowley, John Ellis, Desmond Governey, Mary Harney, Liam Hyland, Michael Kitt, John Joseph McCartin, Bernard Markey, David Molony, Michael Moynihan.