Seanad Éireann - Volume 94 - 16 April, 1980

Election of Member.

An Cathaoirleach:

Tá orm a fhógairt gur toghadh an comhalta seo a leanas chun an corrfholúntas a líonadh i gcomhaltas an tSeanaid lena mbaineann an Rún a rith Seanad Éireann an 5 Nollaig, 1979:--

I have to announce that the following member has been elected to fill the casual vacancy in the membership of the Seanad to which the Resolution of Seanad Éireann of 5th December, 1979, has reference:—

An Rolla Riaracháin

Administrative Panel

An Fo-Rolla don Oireachtas

Oireachtas Sub-Panel

Jim Doolan.

Jim Doolan.

Senator Doolan was introduced to the Cathaoirleach and then took his seat.