Dáil Éireann - Volume 602 - 19 May, 2005

Written Answers. - Scéim Labhairt na Gaeilge.

  20. Mr. Gilmore den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta cad iad na contaetha is mó ina bhfuil laghdú tagtha ar líon na dteaghlach atá tar éis deontas iomlán a fháil faoi Scéim Labhairt na Gaeilge i mbliana; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [16636/05]

  Éamon Ó Cuív: Níl figiúirí críochniúla don scoilbhliain 2004/05 ar fáil go fóill. Leagtar amach sa Tábla leis seo, áfach, líon na dteaghlach a thuill an deontas iomlán faoi Scéim Labhairt na Gaeilge i ngach contae do na scoilbhlianta 2002/03 agus 2003/04. Cé go raibh laghdú ar líon na dteaghlach a thuill an deontas iomlán i gContae Chiarraí don scoilbhliain 2003/4 i gcomparáid leis an bhliain 2002/03, ní miste a lua go raibh titim ar líon na n-iarratas ó 432 teaghlaigh go 381 sa tréimhse chéanna.

Tábla: Líon teaghlaigh a thuill an deontas iomlán de réir scoilbhliana.

Contae

Sc. bhliain 02/03

Sc. bhliain 03/04

Contae Dhún na nGall

722

727

Contae Mhaigh Eo

68

74

Contae na Gaillimhe

1,154

1,168

Contae Chiarraí

216

196

Contae Chorcaí

33

37

Contae Phort Láirge

19

20

Contae na Mí

21

20

Iomlán

2,233

2,242

Question No. 21 answered with Question No. 19.