Dáil Éireann - Volume 572 - 21 October, 2003

Written Answers. - Iocaíochtaí Deontas.

  383. D'fhiafraigh Mr. McGinley den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta cad iad na deontais chaipitil agus fostaíochta a ceadaíodh do chomhlacht [sonraí tugtha], an méid de gach deontas atá íoctha go dáta, an méid atá le híoc go fóill, an líon atá fostaithe sa chomhlacht, an líon a scaoileadh saor ó bunaíodh an comhlacht agus an ndéanfaidh sé ráiteas faoi thodhchaí an chomhlachta. [24127/03]

  Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Éamon Ó Cuív): Tá sé curtha in iúl dom ag Údarás na Gaeltachta gur togra nua é seo a bunaíodh mar thoradh ar staidéar féidearthachta a rinne na príomhaithe ag tús na bliana 2002. Níl bliain iomlán trádála curtha isteach ag an [1631] gcomhlacht go dtí seo agus é fós i mbun fhorbairt a bhun-chustaiméirí. Ón eolas atá curtha ar fáil, tá 27 fostaithe san am i láthair tar éis don chomhlacht scaoileadh le deichniúr le gairid ar fáthanna éagsúla. Ar ndóigh, is gnó don chomhlacht é a chúrsaí earcaíochta agus fostaíochta féin a bhainistiú.

  Tá na deontais a ceadaíodh agus a íocadh leis an gcomhlacht go dáta léirithe sa tábla seo a leanas:

Catagóir

Ceadaithe

Íoctha

Fuílleach

Fostaíocht

€1,220,000

€305,000

€915,000

Oiliúint

€153,590

€130,500

€23,090

Staidéar Féidearthachta

€6,300

€6,300

–  

Seirbhís Chomhairleorachta

€30,000

–  

€30,000

Iomlán

€1,409,890

€441,800

€968,090