Dáil Éireann - Volume 492 - 18 June, 1998

Written Answers. - Comhairle na hEorpa.

68. D'fhiafraigh Mr. Noonan den Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán cathain a bheidh sí ag síniú na Cairte Eorpaí do Theangacha Mionlaigh nó Réigiúnda ar son an Rialtais ós rud é go bhfuil Rialtas na Breataine ag glacadh leis go luath; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [14483/98]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands (Éamon Ó Cuív): Dírím aird an Teachta ar an bhfreagra a thug mé ar Cheist Uimh. 21 ar 5 Feabhra nuair a dúirt mé nach bhfuil i gceist Cairt Chomhairle na hEorpa do Theangacha Réigiúnda agus Mionlaigh a shíniú agus nuair a thug mé na cúiseanna a bhí agam don chinneadh sin.

Níl aon athrú ar an seasamh sin san idirlinn.