Dáil Éireann - Volume 492 - 18 June, 1998

Written Answers. - Tionscal na Scannán.

19. D'fhiafraigh Mr. D. Carey den Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán cad é líon na n-iarratas atá faighte ag a Roinn faoi láthair ag iarraidh aitheantas oifigiúil faoi alt 35 i leith cúnaimh chun scannáin a chur ar fáil; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [14478/98]

Minister for Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands (Miss de Valera): Tá 8 n-iarratas á meas ag mo Roinnse faoi láthair faoi alt 481 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 (alt 35 den Acht Airgeadais, 1987, roimhe seo).