Dáil Éireann - Volume 483 - 27 November, 1997

Written Answers. - Tréimseacháin Gaeilge.

45. D'fhiafraigh Mr. Dukes den Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán cén chabhair a thugann an Roinn do thréimhseacháin Ghaeilge; cé mhéid a tugadh do gach ceann le cúig bliana anuas; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [20641/97]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands (Éamon Ó Cuív): Aistríodh cúram mo Roinnese i leith na dtréimhseacháin Gaeilge chuig Bord na Gaeilge ag deireadh na bliana 1995. Tabharfar sonraí i dtábla sa Tuairisc Oifigiuil den chúnamh a d'íoc mo Roinnse i leith na dtréimhseachán Gaeilge sna blianta 1992 go 1995.

Tábla

Ainm

1992

1993

1994

1995

£

£

£

£

Agus

5,700

5,700

6,400

6,900

An Gael Óg

2,400

2,400

2,400

2,400

An Sagart

1,600

1,600

1,600

1,600

An Timire

1,800

2,400

2,400

2,400

An tUltach

9,900

10,800

11,100

13,000

Comhar

17,030*

12,650

15,300

13,975

Feasta

5,400

5,400

5,400

5,400

*Deontas de £4,380 a íocadh i leith iúbaile orga Chomhar san áireamh.