Dáil Éireann - Volume 483 - 27 November, 1997

Written Answers. - Irish Language Legislation.

[1177] 3. Mr. Kenny asked the Minister for Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands if she intends to introduce a bill of rights for the Irish language; and if she will make a statement on the matter. [20811/97.

Minister of State at the Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands (Éamon Ó Cuív): Tá tús curtha le hobair d'fhonn Bille Comhionannais Teanga a dhréachtadh ina mbeidh, inter alia, freagracht ar oifig Ombudsman a chinntiú go mbeadh an ceart dlíthiúil agus an deis laethúil ag pobal na Gaeilge a gcuid gnó a dhéanamh trí Ghaeilge leis an Stát, leis na húdaráis áitiúla agus le fondúireachtaí poiblí.