Dáil Éireann - Volume 355 - 12 February, 1985

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Donegal Gaeltacht Employment.

29. Mr. P. Gallagher asked the Minister for the Gaeltacht if he will outline the efforts being made by Údarás na Gaeltachta to provide additional employment in the Donegal Gaeltacht.

Mr. O'Toole: Tuigim ó Údarás na [2114] Gaeltachta go mbíonn iarrachtaí leanúnacha ar siúl acu d'fhonn tionscnaimh fhiúntacha a aimsiú a chuirfidh deiseanna shochracha fostaíochta breise ar fáil i nGaeltacht Dhún na nGall agus go bhfuil ag éirí leo sa mhéid go bhfuil an fhostaíocht i dtionscail a fuair cúnamh uathu ag méadú.

Mr. P. Gallagher: An nglacann an tAire go bhfuil níos mó ná 10,000 ag obair i gContae Dhún na nGall agus go bhfuil cuid mhaith de na daoine sin san Ghaeltacht? An nglacann sé freisin nach bhfuil an méid sin postanna á chur ar fáil chun stop a chur leis an imirce as an nGaeltacht? An nglacann sé freisin má leanann an imirce seo as an nGaeltacht go bhfaighidh an Ghaeltacht bás mar gheall air sin?

Mr. O'Toole: Rinneadh cinneadh agus ceadaíodh 76 fógra i gContae Dhún na nGall sa bhliain 1984. Bhí sprioc fostaíochta 250 ann, agus baineadh amach an sprioc sin.

Mr. P. Gallagher: Cé mhéid monarchan a dhúnadh i nGaeltacht Dhún na nGall agus cé mhéid postanna a chailleadh sa bhliain chéanna?

Mr. O'Toole: Níl an t-eolas sin agam ach cuireadh mé ar fail duit é.

An Ceann Comhairle: The remaining questions will appear on tomorrow's Order Paper.