Dáil Éireann - Volume 333 - 31 March, 1982

Written Answers. - Comhaltas Ceoltóirí Éireann Funds.

355. Dr. Loughnane asked the Minister for the Gaeltacht the present position in relation to the Comhaltas Ceoltóirí Éireann appeal for funds.

Aire na Gaeltachta (Mr. Flynn): Íocann mo Roinnse deontas bliantúil le Comhaltas Ceoltóirí Éireann agus, faoi mar a léirítear i Leabhar na Meastachán, tá suim £110,000 ar fáil don Chomhaltas i mbliana (fo-mhírcheann F(5)).